tecnología
technology
language:
idioma:

steam engine

máquina de vapor


1. Boiler2. Piston or plunger3. Slide valve
 5. Steam: hot water vapour6. Water
1. Caldera2. Pistón o émbolo3. Válvula corredera
 5. Vapor6. agua